Nederlands

streep

Wat is WAT ZE DOEN?

Hij lag al bij menigeen in de brievenbus; de Oproep voor de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement op donderdag 22 mei 2014. Hierop staat waar en op welke tijd je kunt stemmen en dat je natuurlijk niet je identiteitsbewijs moet vergeten. Maar waarom gaan we eigenlijk stemmen?

WAT ZE DOEN is een blog. De komende maand, tot 22 mei, publiceren we om de dag een illustratie waarin we een beslissing van het Europees Parlement uitlichten. Zo laat WAT ZE DOEN zien welke rol het Europees Parlement speelt in ons dagelijks leven en waar we de 22e voor gaan stemmen.

Veel kijk- en leesplezier!

 

streep

 

wat-ze-doen---12.-Burgerschap-is-niet-te-koop

Burgerschap is niet te koop

Europese landen die paspoorten voor grof geld verkopen aan rijke niet-Europeanen; dat is niet de bedoeling! Op 16 januari 2014 nam het Europees Parlement een niet-bindende resolutie aan die Malta en andere lidstaten veroordeelt voor het weggeven van burgerschap in ruil voor een royale investering in het land.

Van het Europees Parlement mag Malta dit niet zelf uitzoeken omdat nationaal burgerschap juist ook een Europese kwestie is. Wanneer je burger bent van een Europese lidstaat, heb je daarnaast namelijk automatisch Europees burgerschap. Dit is afgesproken in het verdrag van Amsterdam uit 1992.

Europees burgerschap betekent in de praktijk een verzameling politieke en civiele rechten, vastgelegd in het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie in 2000. Zo hebben burgers van Europa onder meer het recht om zich vrij te bewegen, het recht op diplomatieke bescherming en het recht om te stemmen.

Breng jij je stem uit vandaag?

streep

 

wat-ze-doen---11.-Databeveiliging-burgers

Databeveiliging burgers

Ook in Europa is er verontrusting over afluisterpraktijken en rondslingerende privégegevens op het wereldwijde web. Het Europees Parlement stemde op 12 maart 2014 voor regelgeving die de privacy van Europese burgers beter zal beveiligen. De raad van ministers moet de regels nog definitief goedkeuren.

Waar eerst elk land eigen wetten had, zal de nieuwe Europese privacyverordening in heel Europa gelden. Meer controle op en inzicht in de weg die onze gegevens afleggen, dat is het devies. Ook niet-Europese regeringen en bedrijven, zoals Facebook en Google, moeten zich hieraan houden wanneer zij binnen Europa handelen.

Toch is de Verordening minder streng uitgepakt dan het originele voorstel van de Europese Commissie. Zo zorgde een sterke lobby van telecom- en internetbedrijven dat het mogelijk blijft om data van burgers op te slaan en te gebruiken voor advertenties of door te verkopen aan derde partijen.

streep

wat-ze-doen---10.-Vermindering-CO2-uitstoot-personenauto’s- Vermindering van CO2-uitstoot bij personenauto’s

Op 25 februari 2014 stemde het Europees Parlement in met nieuwe regels die de CO2-uitstoot van nieuwe auto’s terugdringen van 130g/km tot 95g/km in 2020. Autofabrikanten moeten daarvoor brandstofbesparende technieken in auto’s installeren.

De uitstoot van CO2 is een belangrijke oorzaak van klimaatverandering. Het besluit van het EP is dan ook een stap in de goede richting naar een schonere wereld. Ambitieus is het besluit echter allerminst. Door een sterke lobby van de auto-industrie is de regel erg soepel en kan de CO2-norm door de bedrijven op hun sloffen gehaald worden.

streep

9.-Gelijkheid-tussen-man-en-vrouwGelijkheid tussen man en vrouw

Wat je tussen je benen hebt zitten bepaalt je kans op een baan, de mogelijkheid om daarbinnen een topfunctie te krijgen en je salaris. In Europa zijn vrouwen nog altijd meer en langer werkloos, hebben zij minder vaak een hoge functie en verdienen ze gemiddeld 14.5% minder dan mannen.

Op 20 december 2006 nam het Parlement een regeling aan om gendergelijkheid in de EU te stimuleren. Met steun van het Parlement werd daarom op dezelfde dag het Europees Instituut voor Gendergelijkheid opgericht.

Het instituut doet onderzoek naar en adviseert over gelijkheid van mannen en vrouwen in het beleid van de EU en het nationale beleid van de lidstaten. Daarnaast geeft het voorlichting om het onderwerp onder de aandacht te brengen bij de Europese burgers.

streep

8.what they do - bank-cyprus---eu

Bescherming van spaarders

Het begon allemaal met de redding van Cyprus. In de zomer van 2013 stonden Cyprische banken op omvallen. Om het eiland te redden kreeg de overheid een steunpakket van het Europese noodfonds ESM, maar dienden ook de rekeninghouders, afkomstig uit verschillende landen, centen te betalen.

Op 15 april 2014 stemde het Europees Parlement in met een pakket van maatregelen die moeten zorgen dat belastingbetalers niet langer meer voor de kosten van vallende banken opdraaien. Spaarders zijn in de toekomst beter beschermd doordat banken verplicht worden hen tot €100.000 terug te betalen.

streep

3.-wat-ze-doen-bescherming-internetporno

 

Bescherming van kinderen tegen internetporno

Het moet voor een kind die zijn spreekbeurt houdt over poezen veelbelovend klinken: de websites allesvoordepoes.nl en harigepoes.nl. Maar nee, deze websites hebben niet de schattige miauwende huisdieren als onderwerp, maar porno.

Om internettende kinderen te beschermen tegen harige maar ook kale pornopoezen besloot het Europees Parlement op 22 oktober 2008 tot het Safer Internet Programme. Dit programma leidde tot een Europees netwerk van nationale centra die kinderen, ouders en leerkrachten een hulplijn bieden bij en informeren over de gevaren van het internet.

streep

 

5.wat-ze-doen-fiets-non-electric

 

 

Wat is een elektrische fiets?

Een elektrische fiets die vijftig kilometer per uur kan rijden; is dat nu een fiets of een bromfiets? Over deze vraag bogen Europees parlementsleden zich in 2011 en 2012.

Hoewel het Parlement de komst van de snelheidsduivels aanvankelijk geen probleem vond, besloot het op 20 november 2012 het toegestane vermogen van elektrische fietsen toch niet te verhogen van 250 naar 500 watt. Want stel je voor: bejaarden die met de klapkuiten van wielrenner Eddy Merckx fietsen in het verkeer, dat is toch hartstikke gevaarlijk?

streep

illustratie-tabak

Strenge regels voor tabak

Het afgelopen jaar vonden EU parlementariërs zakken vol met tabak in hun postvakjes. De tabakslobby bespaarde kosten noch moeite om te voorkomen dat het Europees Parlement zou instemmen met strengere regels voor sigaretten.

Op 8 oktober 2013 ging het Europees Parlement toch akkoord met het voorstel van de Commissie om een einde te maken aan sigaretten met smaakjes en mooie verpakkingen van tabaksproducten. Aan sigaretten moet je kunnen zien dat ze slecht voor je zijn, zo luidt de stelling in Straatsburg.

streep

6.-wat-ze-doen---vrouwengelijkheid

 

Bestrijden van geweld tegen vrouwen

In Europa:

  •         is een op de twintig vrouwen wel eens verkracht
  •         is 33% van de vrouwen wel eens slachtoffer geweest van lichamelijk of seksueel geweld
  •         heeft meer dan de helft van de vrouwen wel eens te maken gehad met seksuele intimidatie
  •         is bijna een op de vijf vrouwen wel eens gestalkt

Het Europees Parlement probeert gender-gerelateerd geweld te bestrijden. De Europese lidstaten moeten maatregelen treffen om geweld tegen vrouwen tegen te gaan, aldus de resolutie van 25 februari 2014. Via onder meer educatie- en bewustmakingscampagnes hopen de parlementariërs vrouwen bewust te maken van hun rechten en mannen van de gelijkheid van het andere geslacht.

streep

 

7.-wat-ze-doen---champagne-huis

Bescherming van Europese streekproducten

Parmaham is niet zomaar ham uit Parma. Parmaham is pas Parmaham als er van Europa Parmaham op het etiket mag staan. Het is een Europees streekproduct dat aan bepaalde eisen moet voldoen, net als Fetakaas en Champagne. Deze regel uit 2006 heeft tot doel de kwaliteit van producten te waarborgen en traditionele landbouwproductie te bevorderen.

Op 21 november 2012 breidde het Europees Parlement deze regelgeving uit. Zo introduceerde het Parlement een kwaliteitsaanduiding voor producten uit Europese berggebieden.

Het is echter maar de vraag of de kwaliteitsaanduidingen niet juist voor misleiding van de consument zorgen. Zo maken boeren in de Champagnestreek plannen om slechte grond tot champagnewijngaarden om te ploegen. Of het nu godendrank is of bocht; een fles waar champagne op staat verkoopt wel.

streep

2.-wat-ze-doen---asielsysteem

 

 

Europees Asielsysteem

Asielzoekers die naar Europa komen kunnen niet zomaar gaan wonen waar het hen leuk lijkt. Het Gemeenschappelijk Europees Asielsysteem bepaalt in welk Europees land ze terecht komen. Ook moet deze regelgeving ervoor zorgen dat elk land in de Europese Unie asielzoekers hetzelfde behandelt.

Op 9 juni 2013 nam het Europees Parlement de centrale regeling aan, na meer dan tien jaar onderhandelen met de Europese Commissie en ministers van alle EU landen. Het duurde zo lang omdat de landen toch het liefst zelf bepalen wie er binnenkomt. Met dit systeem behouden ze dan ook veel speelruimte om het beleid zelf in te vullen.

streep

1. wat ze doen - bijengezondheid

Bijengezondheid

“Wanneer de bij uitsterft volgt de mens binnen vier jaar. Geen bijen betekent geen bestuiving, geen planten, geen dieren en geen mensen.” Als we deze woorden van Albert Einstein mogen geloven dan zijn we over vier jaar allemaal dood. Het gaat namelijk slecht met de honingbij.

Een derde van de wereldvoedselproductie is afhankelijk van bestuivende insecten. Met het doel honingbijen te beschermen kondigde het Europees Parlement op 15 november 2011 aan onderzoek naar de diertjes te stimuleren.

Neonicotinoïde houdende bestrijdingsmiddelen die in de landbouw gebruikt worden bleken de bijenmoordenaars. Ondanks een agressieve lobby van agrochemische bedrijven besloot de Europese Commissie op 24 mei 2013 het gebruik van de drie giftigste neonicotinoïden te verbieden in de teelt van gewassen die voor bijen aantrekkelijk zijn.

streep